DSM Logga

Bilder från spelmansstämman 2012

Foto sammanställning

Foto Lars Nygren