DSM Logga


SPELMANSSTÄMMA

DJURÖNÄSET

Fredag till söndag 3 – 4 mars 2012

Program  

Lördag: 10:00 – 12:00  

Visstuga, Rullstråksstuga.

Lördag: 13:00 – 18:00   

Spelmännen startar med Allspel från scen kl. 13:00 Vis-stuga och rullstråksträning. Eftermiddagskonsert med många musikanter och spelmanslag. Spontan ”buskspel” med musikanter pågår där plats finnes.

Lördag: 18:00 – 20:00

Festivalmiddag med musikunderhållning i restaurangen

Lördag: 19:30 – 24:00   

Spelmansmiddag med musikunderhållning i restaurangen.
Dans till musikgrupper som avlöser av varandra.

Söndag kl. 11:00

Folkmusikgudstjänst i Djurö Kyrka