DSM Logga

Gåva Flicka/Fadder projektet

Notbladet till förmån för Flicka fadder-projektet såldes för 1000 kr

Verifikation för inbetalt belopp 2009

Verifikation för inbetalt belopp 2010